Anna Bui Ngoc

Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, oraz terapii par, a także superwizji i szkoleń w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10