ACT dla terapeutów TPB
Warsztat

ACT dla terapeutów TPB

Zapraszamy na warsztat: ACT dla terapeutów poznawczo behawioralnych, czyli jak integrować interwencje z behawioralnych, poznawczych, akceptacyjnych i uważnościowych skrzydeł CBT

 

Warsztat ma na celu poszerzenie szkolenia CBT opierając je o  procesy elastyczności psychologicznej, analizę funkcjonalną i teorię ram relacyjnych (RFT).

ACT i CBT posiadają różne narzędzia służące zmianie zachowania, w sytuacji kiedy pojawiają się problematyczne myśli czy emocje. Warsztat ukaże różnice w strategiach i celach pracy w obu tych podejściach, przede wszystkim jednak ma na celu wykształcenie bardziej holistycznego podejścia w pracy terapeutycznej, umożliwiającego większą skuteczność, elastyczność i dostosowanie do aktualnego kontekstu czy celu interwencji.

Obok zdobycia wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych z zakresu rozwoju modelu zdrowia psychicznego, celem warsztatu jest promowanie eksperymentalnych metod dydaktycznych; możliwości doświadczenia innowacyjnych interwencji behawioralnych na własnej skórze zamiast przekonywania czy przyswajania określonych protokołów pracy.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

– Poznają sposób formułowania przypadku oparty na stabilnych procesach psychologicznych, jako alternatywę do diagnoz i protokołów tworzonych na podstawie kryteriów diagnostycznych DSM czy ICD.

– Doświadczą różnicę w stosowaniu dyfuzji i strategii restrukturyzacji poznawczej w procesie aktywizacji behawioralnej.

– Nauczą się planowania i przeprowadzania ekspozycji, która zamiast redukcji objawów (np. poprzez desensytyzację) ma na celu poszerzenie repertuaru zachowań i przybliżenie klienta do obszarów życia, które uznaje za wartościowe pomimo doświadczanego większego dyskomfortu emocjonalnego.

– Opanują nowe metody diagnostyczne wykorzystujące procesy uważności i określania wartości oraz ich wykorzystanie w pogłębianiu relacji terapeutycznej z klientem.

– Rozwiną umiejętności postrzegania własnego schematu poznawczego z dystansu bez poddawania się mu czy angażowania się w wewnętrzną walkę.

– Poznają jak można zmienić superwizję z opowiadania sobie historii i dawania sobie rad, czyli skupienia się na objawach i tworzenia nowych reguł zachowania, na rozwijanie własnej elastyczności psychologicznej i kształtowanie umiejętności terapeutycznych.

Ramowy plan warsztatu:

– Nowe ujęcie zdrowia psychicznego w kontekstualnych naukach o zachowaniu

– Różne sposoby konceptualizacji i formuowania przypadku ACT

– Przegląd strategii aktywizacji behawioralnej i behawioralnej zmiany przy wykorzystaniu procesów elastyczności psychologicznej

– Budowanie kontekstualnej grupy superwizyjnej

Warsztat poprowadzi Hubert Czupała – absolwent Psychologii  oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, oraz Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu.

W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii opartych na dowodach naukowych.  Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii; między innymi:  terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii  opartej na współczuciu (CFT)  oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty edukacji psychologicznej i wspierania umiejętności wychowawczych,  prowadzi rehabilitację psychologiczną i grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Jest członkiem Association for Contextual Behavioral Science oraz przewodniczącym jej polskiego oddziału (ACBS Polska). Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki oraz prowadząc specjalistyczne szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego.

Termin: 18-19.05.2019

Miejsce: Akademia Myśli i Emocji

Warszawa, Stare Miasto

Cennik

Koszt: 

 

650zł

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za warsztat (tytuł warsztatu)

Zapisz się

Zgłaszam swój udział w warsztacie „ACT dla terapeutów TPB" 18-19.05.2019

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj potwierdzenie opłaty za udział w wybranym warsztacie*

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O warsztacie dowiedziałam/em się:


ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych związanych z realizacją warsztatu organizowanego przez AMiE. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AMiE Derwich, Jaraczewska s.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozwa 12/10. Podanie Pana/i danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje Panu/i prawo do dostępu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.*

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach organizowanych przez AMiE drogą mailową

* - pola wymagane

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10