Dialog Motywujący w pracy z grupami
Warsztat

Dialog Motywujący w pracy z grupami

WagnerDialog Motywujący w pracy z grupą

Dialog Motywujący (DM) jest metodą (lub stylem prowadzenia rozmowy) stworzoną, by pomóc klientom/pacjentom odnaleźć motywację do zmiany. DM jest zazwyczaj stosowany w konsultacjach indywidualnych, jednakże rośnie też zainteresowanie zastosowaniem DM do warunków pracy grupowej.

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę na temat:

– kluczowych zagadnień pracy w grupach terapeutycznych

–  różnic grupowej praktyki MI w porównaniu do praktyki indywidualnej

– zapoznają się z czterema fazami grup MI

– zapoznają się z serią różnych ćwiczeń praktycznych stosowanych w grupach MI

– zyskają umiejętności niezbędne do prowadzenia grup psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i grup wsparcia

– zyskają świadomość zakresu możliwych opcji pracy grupowej MI

– doświadczą/zaobserwują pracę grupową MI

Podczas warsztatu uczestnicy będą aktywnie brali udział w ćwiczeniach i scenkach opartych na ich własnych doświadczeniach. Poprzez wykłady, ćwiczenia i odgrywanie scenek w grupach zrozumiemy, w jaki sposób można używać DM w pracy grupowej. Skoncentrujemy się na opartej na procesie i motywującej pracy grupowej. Uczestnicy będą kolejno przyjmowali różne role: lidera grupowego, członka grupy i obserwatora.

Praca z grupą dialogiem motywującym wykorzystywana jest w  konkretnych problemach: zaburzenia związane z używaniem substancji, podwójna diagnoza, chroniczne schorzenia, kontrola masy ciała, zachowania ryzykowne u nastolatków, przemoc między partnerami i przestępstwa seksualne

Warsztat otwarty jest dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę z prowadzenia grup w MI. Liczba miejsc jest ograniczona, aby umożliwić trening umiejętności i coaching.

Prof. Chris WagnerProf. Chris Wagner jest psychologiem klinicznym. Zaczął praktykować Dialog Motywujący w 1995 roku, od 1998 roku jest członkiem MINT. W latach 2000-2008 działał we władzach tej organizacji. Prowadził witrynę internetową na temat DM, którą obecnie można zobaczyć w archiwum pod adresem internetowym www.motivationalinterview.net. Prowadzi semestralne zajęcia dla absolwentów kursów DM oraz liczne szkolenia i konsultacje w tym podejściu. Organizuje także szkolenia dla trenerów DM. Jego obszary zainteresowań to teorie pokrewne DM oraz zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z grupą. Jego doświadczenia obejmują pracę zarówno w ramach pomocy ambulatoryjnej, jak i z pacjentami hospitalizowanymi oraz ze skazanymi w więzieniach. Ma duże doświadczenie w pracy z pacjentami z trudnościami z zakresu zdrowia psychicznego, zdrowia, uzależnień. Jest autorem wielu publikacji, w tym wspólnie z Karen Ingersoll książki bestselleru „Motivational Interviewing in groups”.

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Termin: 17-18.06.2018

Miejsce: Centrum Kulturalno -Kongresowe Jordanki, Toruń

Cennik

Koszt: 

 989zł 

 

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za warsztat (tytuł warsztatu)

Zapisz się

Zgłaszam swój udział w warsztacie „Dialog Motywujący w pracy z grupami” 17-18.06.2018

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj potwierdzenie opłaty za udział w wybranym warsztacie*

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O warsztacie dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Bui Ngoc, Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10