Elementy psychologii społecznej
Warsztat

Elementy psychologii społecznej

Warsztat Elementy psychologii społecznej

Cele warsztatu:

 • Rozpoznawanie zjawisk opisanych przez badaczy w ramach psychologii społecznej, w celu lepszego rozumienia pacjenta w pracy klinicznej/terapeutycznej
 • Rozumienie wybranych aspektów funkcjonowania jednostki i grupy z perspektywy psychologii społecznej
 • Znajomość fałszywych przekonań (mitów), dotyczących prawidłowości psychospołecznego funkcjonowania człowieka

Korzyści dla uczestników:

 • rozwiną czujność wobec możliwości wystąpienia złudzenia klinicysty, czyli traktowania niektórych niezwiązanych z patologią przejawów funkcjonowania społecznego człowieka jako objawów zaburzeń (trafniejsze różnicowanie)
 • poznają istotę błędnych przekonań (mitów) funkcjonujących w ramach wiedzy potocznej oraz popularyzowanej psychologii społecznej
 • wykorzystają elementy psychologii społecznej do rozumienia pacjenta w terapii i do pracy z grupą terapeutyczną

Program warsztatu:

Dzień 1

 • Od psychologii porównawczej (zwierząt) do psychologii społecznej
 • Jakie czynniki (genetyczne, osobowościowe, sytuacyjne) najlepiej tłumaczą zachowania społeczne?
 • Społeczne postrzeganie siebie i innych: przynależność, samooocena, błędy atrybucji
 • Ile prawdy jest w stereotypach społecznych?
 • Manipulacje społeczne a neutralność światopoglądowa w gabinecie terapeutycznym
 • Przykłady wpływu kultury na definiowanie normy i patologii klinicznej

Dzień 2

 • Grupa i jej rozwój
 • Role grupowe
 • Wpływ grupy i wpływanie na grupę – od konformizmu po autorytet
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

Metody pracy:

 • Prezentacja/wykład
 • Dyskusja moderowana
 • Symulacje treningowe
 • Praca w grupach i w dwójkach
 • Praca z kwestionariuszami

Warsztat poprowadzi Tomasz Garstka – psycholog, absolwent UW, szkolił się w zakresie socjoterapii i psychoterapii psychoanalitycznej i pracował jako terapeuta do 2016 r. Obecnie identyfikuje się z podejściem opartym na dowodach (evidence-based) w praktyce psychologicznej i edukacji oraz zajmuje się jego popularyzacją. Prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów dziecięcych zajmuje się od 1996 r. Od czasu przyjęcia perspektywy evidence-based, koncentruje się na prezentacji naukowych faktów i pseudonaukowych mitów psychologicznych, dotyczących popularnych metod terapii, nauczania i wychowania oraz standardy badania ich efektywności. Od 2010 r jest członkiem Klubu Sceptyków Polskich, organizacji non-profit, która działa na rzecz krzewienia rzetelnej empirycznej wiedzy naukowej, ochrony opinii publicznej przed dezinformacją w obszarze nauki i demaskowaniem działalności pseudonaukowej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów popularyzujących naukowy sceptycyzm i myślenie krytyczne w oświacie publikowanych w piśmie „Dyrektor Szkoły” i tygodniku „Głos Nauczycielski” oraz książek Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji wychowaniu (2016) i Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody (współautor: dr Andrzej Śliwerski; plan. wyd. 2019). Jest też współautorem dwóch artykułów naukowych (Bokus B., Garstka T., Toward a Shared Metaphoric Meaning in Children’s Discourse: The Role of Argumentation, «Polish Psychological Bulletin», 2009, vol. 40 (4); Śliwerski A., Garstka T., Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne, «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica» 2017, nr 2.

Termin: 15-16.12.2018
Miejsce: Akademia Myśli i Emocji

Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa

Koszt: 650zł

Zapisz się

Zgłaszam swój udział w warsztacie Elementy psychologii społecznej 15-16.12.2018

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

E-mail *

Numer telefonu *

O warsztacie dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10