Elementy psychologii społecznej
Warsztat

Elementy psychologii społecznej

Szkolenie zacznie się za

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

AMiE zaprasza na warsztat: Elementy psychologii społecznej

Cele warsztatu:

 • Rozpoznawanie zjawisk opisanych przez badaczy w ramach psychologii społecznej, w celu lepszego rozumienia pacjenta w pracy klinicznej/terapeutycznej
 • Rozumienie wybranych aspektów funkcjonowania jednostki i grupy z perspektywy psychologii społecznej
 • Znajomość fałszywych przekonań (mitów), dotyczących prawidłowości psychospołecznego funkcjonowania człowieka

Korzyści dla uczestników:

 • rozwiną czujność wobec możliwości wystąpienia złudzenia klinicysty, czyli traktowania niektórych niezwiązanych z patologią przejawów funkcjonowania społecznego człowieka jako objawów zaburzeń (trafniejsze różnicowanie)
 • poznają istotę błędnych przekonań (mitów) funkcjonujących w ramach wiedzy potocznej oraz popularyzowanej psychologii społecznej
 • wykorzystają elementy psychologii społecznej do rozumienia pacjenta w terapii i do pracy z grupą terapeutyczną

Plan warsztatu:

Dzień 1

 • Od psychologii porównawczej (zwierząt) do psychologii społecznej
 • Jakie czynniki (genetyczne, osobowościowe, sytuacyjne) najlepiej tłumaczą zachowania społeczne?
 • Społeczne postrzeganie siebie i innych: przynależność, samooocena, błędy atrybucji
 • Ile prawdy jest w stereotypach społecznych?
 • Manipulacje społeczne a neutralność światopoglądowa w gabinecie terapeutycznym
 • Przykłady wpływu kultury na definiowanie normy i patologii klinicznej

Dzień 2

 • Grupa i jej rozwój
 • Role grupowe
 • Wpływ grupy i wpływanie na grupę – od konformizmu po autorytet

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

Metody pracy:

 • Prezentacja/wykład
 • Dyskusja moderowana
 • Symulacje treningowe
 • Praca w grupach i w dwójkach
 • Praca z kwestionariuszami

Warsztat poprowadzi Tomasz Garstka – psycholog, absolwent UW, szkolił się w zakresie socjoterapii i psychoterapii psychoanalitycznej i pracował jako terapeuta do 2016 r. Obecnie identyfikuje się z podejściem opartym na dowodach (evidence-based) w praktyce psychologicznej i edukacji oraz zajmuje się jego popularyzacją. Prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów dziecięcych zajmuje się od 1996 r. Od czasu przyjęcia perspektywy evidence-based, koncentruje się na prezentacji naukowych faktów i pseudonaukowych mitów psychologicznych, dotyczących popularnych metod terapii, nauczania i wychowania oraz standardy badania ich efektywności. Od 2010 r jest członkiem Klubu Sceptyków Polskich, organizacji non-profit, która działa na rzecz krzewienia rzetelnej empirycznej wiedzy naukowej, ochrony opinii publicznej przed dezinformacją w obszarze nauki i demaskowaniem działalności pseudonaukowej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów popularyzujących naukowy sceptycyzm i myślenie krytyczne w oświacie publikowanych w piśmie „Dyrektor Szkoły” i tygodniku „Głos Nauczycielski” oraz książek Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji wychowaniu (2016) i Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody (współautor: dr Andrzej Śliwerski; plan. wyd. 2019). Jest też współautorem dwóch artykułów naukowych (Bokus B., Garstka T., Toward a Shared Metaphoric Meaning in Children’s Discourse: The Role of Argumentation, «Polish Psychological Bulletin», 2009, vol. 40 (4); Śliwerski A., Garstka T., Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne, «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica» 2017, nr 2.

Termin i miejsce:

14-15.12.2019r.

Akademia Myśli i Emocji

Krakowskie Przedmieście 79

Warszawa

Cennik

Koszt 650zł

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za warsztat (tytuł warsztatu)

Zapisz się
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10