Podstawowe techniki DBT
Warsztat

Podstawowe techniki DBT

Podstawowe techniki w DBT

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich którzy chcą się zapoznać z tą niezwykle skuteczną formą pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości.

Uczestnicy szkolenia będą mogli wzbogacić swoją wiedzę nt. standardowej ambulatoryjnej wersji  DBT, która  jest terapią skuteczną w leczeniu osób z tendencjami samobójczymi, nie radzącymi sobie z agresją, z zaburzeniami osobowości szczególnie z osobowością z pogranicza, depresją, zaburzeniami odżywiania, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Uczestnicy dostaną odpowiedź na pytanie „Jak przenieść DBT w konkretne warunki leczenia?” oraz  zostaną zapoznani z podstawowymi  narzędziami i strategiami DBT. Dzięki temu będą mogli pomóc swoim klientom w radzeniu sobie z regulacją emocji oraz tolerancją dolegliwości psychicznych oraz nauczyć ich uważności i skuteczności interpersonalnej.

Ramowy program szkolenia:

DBT  jako rama

DBT jako dialektyka

Terapia behawioralna

Uprawomocnienie

DBT jako umiejętności

Warsztat poprowadzi Joanna Sielska – psycholog, psychoterapeuta. Posiada certyfikat terapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, a także certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Dialogu Motywującego. W trakcie szkolenia Superwizora-Dydaktyka TPB.

Odbyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej z osobami po przeżytej traumie i problemami suicydalnymi oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Prowadziła grupy wsparcia dla osób w żałobie oraz doświadczających przemocy.

Pracuje w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic.

 

Zapraszamy

Zespół AMiE

Termin: 8-9.09.2018
Miejsce: Akademia Myśli i Emocji
                   Krakowskie Przedmieście 79
Cennik

Koszt: 250 zł

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za warsztat (tytuł warsztatu)

Zapisz się

Zgłaszam swój udział w warsztacie „Podstawowe techniki DBT” 08-09.09.2018r.

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj potwierdzenie opłaty za udział w wybranym warsztacie*

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O warsztacie dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10