Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
Warsztat

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego 

Warsztat przeznaczony jest szczególnie dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, którzy nie znają jeszcze tego podejścia. Udział w warsztacie znacznie ułatwi odbiór wystąpień i uczestnictwo w warsztatach konferencyjnych.

Dialog Motywujący (DM) jest nowatorskim, a jednocześnie coraz bardziej popularnym modelem metodycznego działania na polu wzmacniania motywacji i pracy terapeutycznej. Jest to podejście, którego skuteczność jest oparta na wynikach badań naukowych.

Charakteryzuje się wysoką efektywnością oddziaływań w wielu dziedzinachm.in.   w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, resocjalizacji przestępców, psychoterapii, edukacji, dietetyce, terapii uzależnień, pracy socjalnej, czy coachingu :).

To metoda oparta na głęboko humanistycznych zasadach, takich jak akceptacja i poszanowanie autonomii człowieka,  wydobywanie jego potencjału,  upodmiotowienie  i dowartościowanie. Polega na takim prowadzeniu rozmowy, która wzmacnia w kliencie jego efektywne zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu i wprowadzanie trwałych zmian w życiu.

Warsztat obejmuje takie zagadnienia jak podstawy naukowe DM oraz obserwacje dotyczące skuteczności terapii, podejście do motywacji w DM, praca z ambiwalencją wobec zmiany, fazy procesu zmian, ’duch’ DM jako podstawowy element terapii, podstawowe narzędzia, specyficzne rozumienie zjawiska oporu w DM.

Czas trwania: 4,5 godziny dyd.

Zapraszamy

Zespół AMiE

Termin: 14.06.2018
Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
                   al.Solidarności 1-3, Toruń
Cennik

Koszt: 250 zł

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za warsztat (tytuł warsztatu)

Zapisz się

Zgłaszam swój udział w warsztacie „Wprowadzenie do Dialogu Motywującego” w dniu 14.06.2018 r.

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj potwierdzenie opłaty za udział w wybranym warsztacie*

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O warsztacie dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10