Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Warsztat

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

AMiE zaprasza na warsztat: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Profilaktyka i terapia w ujęciu modelu DNA V”

Cele warsztatu:

Poznanie efektów prac badawczych nad tworzeniem holistycznego modelu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży o nazwie DNA V, który łączy założenia elastyczności psychologicznej (ACT), uważności (mindfulness) oraz psychologii pozytywnej z najnowszą wiedzą naukową dotycząca procesów rozwojowych.

Zdobycie umiejętności przeprowadzania treningu umiejętności psychologicznych „DNA V” oraz dostosowania go do interwencji z zakresu terapii, profilaktyki oraz wsparcia wychowawczego.

Praktyczna nauka konceptualizacji, planowania i przeprowadzania skutecznych interwencji behawioralnych zorientowanych na funkcjonalność i zmianę kontekstu w jakim dane zachowanie ma miejsce, jako alternatywa do działań skupionych wokół redukcji częstotliwości lub zmiany formy niepożądanych zachowań.

Korzyści dla uczestników:

– Zdobędą wiedzę o alternatywnym modelu zdrowia psychicznego, który stanowić może podstawę holistycznej oraz opartej na dowodach naukowych edukacji psychologicznej w szkołach.

– Zdobędą umiejętności o szerokim obszarze zastosowań, które będą mogli elastycznie dostosować do indywidualnego kontekstu i potrzeb m.in. w obszarach promowania rozwoju, budowania witalności i wartościowego działania, zarządzania swoimi emocjami, osiągania życiowych celi, samooceny czy tworzenia wspierających relacji społecznych.

– Poznają sposoby doskonalenia własnego warsztatu zawodowego w oparciu o dobrą zabawę i wspierającą międzynarodową społeczność naukowców, terapeutów i dydaktyków.

Ramowy program szkolenia:

– Zdrowie psychiczne w kontekstualnych naukach o zachowaniu

– Trening umiejętności psychologicznych modelu DNA- V

– Kształtowanie elastycznego postrzegania siebie

– Rozwijanie umiejętności prospołecznych

– Konceptualizacja i planowanie interwencji

– Budowanie efektywnego zespołu oraz superwizja pracy

Warsztat poprowadzi Hubert Czupała – absolwent Psychologii  oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, oraz Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu.

W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii opartych na dowodach naukowych.  Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii; między innymi:  terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii  opartej na współczuciu (CFT)  oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty edukacji psychologicznej i wspierania umiejętności wychowawczych,  prowadzi rehabilitację psychologiczną i grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Jest członkiem Association for Contextual Behavioral Science oraz przewodniczącym jej polskiego oddziału (ACBS Polska). Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki oraz prowadząc specjalistyczne szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego.

 

Zapraszamy!

Zespół AMiE

Termin: 15-16.06.2019
Miejsce: Akademia Myśli i Emocji
                   Krakowskie Przedmieście 79
                   Warszawa
Cennik

Koszt: 650zł

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za warsztat (tytuł warsztatu)

Zapisz się

Zgłaszam swój udział w warsztacie „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 15-16.02.2019r.

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj potwierdzenie opłaty za udział w wybranym warsztacie*

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O warsztacie dowiedziałam/em się:


ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych związanych z realizacją warsztatu organizowanego przez AMiE. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AMiE Derwich, Jaraczewska s.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozwa 12/10. Podanie Pana/i danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje Panu/i prawo do dostępu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. *

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach organizowanych przez AMiE drogą mailową

* - pola wymagane

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10