Złość i przemoc
Warsztat

Złość i przemoc

Warsztat Złość i przemoc

Cele warsztatu:

Zrozumienie i akceptacja złości, konstruktywne zarządzanie złością.

Zapoznanie uczestników z problematyką przemocy.

Korzyści dla uczestników:

Złość jest ważnym czynnikiem w większości problemów z jakimi klienci zgłaszają się na terapię. Leży u podłoża wielu zaburzeń psychicznych. Niewłaściwie zaadresowana przejawia się w samookaleczeniach, tendencjach samobójczych, zaburzeniach odżywiania, objawach somatycznych. Nieefektywnie zarządzana ujawnia się w nadużywaniu substancji psychoaktywnych, może prowadzić do zaburzeń osobowości i generować problemy natury psychospołecznej. Jest agresywnym, nierzadko niszczycielskim motorem działania, ale umiejętnie odczytana i okiełznana daje pozytywną energię. Uczestnicy dostaną odpowiedź na pytanie jak uświadomić sobie złość, zrozumieć ją, zaakceptować i konstruktywnie nią zarządzać.

Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką przemocy. Nauczą się rozpoznawać czy dane zachowanie i traktowanie jest przemocą i odróżniać przemoc od agresji. Zostaną omówione rodzaje przemocy, jej fazy i skutki. Podkreślony zostanie fakt, że bycie „sprawcą” lub „ofiarą przemocy” nie jest cechą osobowości człowieka, lecz jego sposobem uczestnictwa w sytuacjach diagnozowanych jako przemoc wobec drugiego człowieka. Uczestnicy zapoznają się również z psychologicznymi mechanizmami przemocy, zwłaszcza przemocy w rodzinie oraz dostaną odpowiedź „Jak radzić sobie w sytuacji przemocy?”

Ramowy program szkolenia:

Złość – perspektywa psychologiczna

Zarządzanie złością

Co to jest przemoc, rodzaje, formy oraz skutki przemocy

Przemoc z perspektywy psychologicznej i prawnej

Jak to się dzieje, że stajemy się sprawcami przemocy

PTSD, wyuczona bezradność, zjawisko „prania mózgu”

Strategie radzenia sobie z przemocą

Prowadząca : Joanna Sielska – psycholog, psychoterapeuta. Posiada certyfikat terapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, a także certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Dialogu Motywującego. W trakcie szkolenia Superwizora-Dydaktyka TPB.

Odbyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej z osobami po przeżytej traumie i problemami suicydalnymi oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Prowadziła grupy wsparcia dla osób w żałobie oraz doświadczających przemocy.

Pracuje w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic.

Zapraszamy!

Zespół AMiE

Ten sam warsztat prowadzony będzie w dwóch terminach:
                   6-7.10.2018
                  24-25.11.2018r.
Miejsce: Akademia Myśli i Emocji
                   Krakowskie Przedmieście 79
                   Warszawa
Cennik

Koszt: 650zł

Opłaty należy dokonać na konto Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za warsztat (tytuł warsztatu)

Zapisz się

Zgłaszam swój udział w warsztacie „Złość i przemoc" 6-7.10.2018r.

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj potwierdzenie opłaty za udział w wybranym warsztacie*

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O warsztacie dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10