Prof. William R. Miller

miller002Prof. William R. Miller

William R. Miller – twórca Dialogu Motywującego. Według prestiżowego Institute for Scientific Information jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Posiada tytuł wybitnego profesora psychologii i psychiatrii na Uniwersytecie w Nowym Meksyku (UNM), gdzie jest związany z Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions (CASAA). W 1976 roku otrzymał doktorat z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Oregonie. Od tego samego roku wykładał na UNM i prowadził liczne zajęcia między innymi na temat uzależnienia od alkoholu, psychopatologii i psychologii pozytywnej. Jego podstawowe zainteresowania naukowe to psychologia zmiany, ale jego badania związane są głównie z tematyka zachowań  nałogowych, samoregulacji oraz motywacji do zmiany. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest zagadnienie duchowości i psychologii. Prof.  Miller zmienił sposób, w jaki lekarze i inni specjaliści myślą o naturze nadużywania substancji psychoaktywnych, ich terapii i środków, które prowadzą do zmiany szkodliwych zachowań u pacjentów. Do pracy z pacjentami nadużywającymi alkohol wprowadził metodę krótkiej interwencji. W metaanalizie badań dotyczących metod terapii problemów alkoholowych wykazał, że najbardziej skuteczne są aktywne słuchanie i empatyczne reagowanie (ten styl pracy nazwał Motivational Interviewing; dialog motywujący), natomiast najmniej efektywne okazały się metody ‘pasywne’ (takie jak filmy i wykłady) i konfrontacyjne. William R. Miller stworzył  program treningu samokontroli, który okazał się sukcesem wśród osób pijących problemowo. Znaczącym odkryciem w tej serii badań było to, że ludzie pracujący na własną rękę za pomocą poradnika odnieśli średnio taki sam sukces w prowadzeniu zmian w ich sposobie picia, jak pacjenci będący w indywidualnym kontakcie terapeutycznym.

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10