Warsztat dr Guy Undrill

guy

W trakcie Międzynarodowej Konferencji Dialog Motywujący i Terapia poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach dr Guy Undrill poprowadzi warsztat Dialog Motywujący a praca z zaburzeniami psychicznymi

Dialog motywujący (Motivational Interviewing – MI) może być bardzo praktycznym przewodnikiem po codziennej praktyce psychiatrii, mimo istniejących pewnych oczywistych rozbieżności między obowiązkami lekarza medycyny pracującego w psychiatrii a zasadami dialogu motywującego, szczególnie w zakresie oceny ryzyka i obowiązkowego leczenia. Istnieją również zasadnicze różnice w filozofii między tradycyjnym modelem medycznym a podejściem humanistycznym, skoncentrowanym na cierpieniu. Dr Undrill omówi, w jaki sposób wprowadza MI w swoją praktykę, analizując, jak połączyć MI z podejściem medycznym i gdzie MI można zmodyfikować dla poszczególnych grup pacjentów.

Dr n. med. Guy Undrill dr n. med. Guy Undrill – specjalista psychiatra, konsultant medyczny w NHS Foundation Trust, wykładowca na Uniwersytecie w Bristolu (otrzymał prestiżowy tytuł „Trenera Roku 2013” przyznawany przez Royal College of Psychiatrists). Wieloletni członek zarządu MINT. Jego doświadczenia kliniczne obejmują pracę na ostrym oddziale psychiatrycznym, całodobowym oddziale interwencji kryzysowej oraz oddziale leczenia środowiskowego. Regularnie szkoli klinicystów w zakresie dialogu motywującego w wielu krajach, m.in. szkolił kuratorów i pracowników więziennictwa w Gruzji w ramach unijnego projektu rozwojowego.specjalista psychiatra. Jego doświadczenia kliniczne obejmują pracę na ostrym oddziale psychiatrycznym, całodobowym oddziale interwencji kryzysowej oraz oddziale leczenia środowiskowego (domowego). Regularnie szkoli klinicystów w zakresie dialogu motywującego w wielu krajach. Szkolił kuratorów i pracowników więziennictwa w Gruzji w ramach unijnego projektu rozwojowego.

Dr Guy Undrill is a Consultant Psychiatrist and Director of Medical Education at 2gether NHS Foundation Trust and Clinical Lecturer in Psychiatry at the University of Bristol. He has been a member of the Motivational Interviewing Network of Trainers since 2006 and is a former chair of its board. He is a member of the Royal College of Psychiatrists’ Education and Training Committee and won the college’s ‚Trainer of the Year’ prize in 2013.

Motivational Interviewing can be a very practical guide to the day to day practice of psychiatry, though there are some obvious mismatches between the duties of a medical doctor working in psychiatry and the tenets of motivational interviewing, particularly around the areas risk assessment and compulsory treatment. There are also underlying differences in philosophy between a traditional medical model and a humanistic, patient centred approach. Dr Undrill will discuss how he brings MI into his practice, looking at how to blend MI with a medical approach and where MI can be modified for particular patient groups.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10