Warsztat Prof. Ch.Wagner

WagnerProf. Chris Wagner jest psychologiem klinicznym. Zaczął praktykować Dialog Motywujący w 1995 roku, od 1998 roku jest członkiem MINT. W latach 2000-2008 działał we władzach tej organizacji. Prowadził witrynę internetową na temat DM, którą obecnie można zobaczyć w archiwum pod adresem internetowym www.motivationalinterview.net. Prowadzi semestralne zajęcia dla absolwentów kursów DM oraz liczne szkolenia i konsultacje w tym podejściu. Organizuje także szkolenia dla trenerów DM. Jego obszary zainteresowań to teorie pokrewne DM oraz zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z grupą. Jego doświadczenia obejmują pracę zarówno w ramach pomocy ambulatoryjnej, jak i z pacjentami hospitalizowanymi oraz ze skazanymi w więzieniach. Ma duże doświadczenie w pracy z pacjentami z trudnościami z zakresu zdrowia psychicznego, zdrowia, uzależnień. Jest autorem wielu publikacji, w tym wspólnie z Karen Ingersoll książki bestselleru „Motivational Interviewing in groups”.

W trakcie Międzynarodowej Konferencji Dialog Motywujący i Terapia poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach Prof. Chris Wagner poprowadzi warsztat Zaawansowane wtajemniczenie do DM

Chris C Wagner, PhD, Licensed clinical psychologist (USA) is Associate Professor at Virginia Commonwealth University in the Departments of Rehabilitation Counselling, Psychology and Psychiatry. He has worked across inpatient, outpatient and residential settings, working with addictions and a variety of mental disorders. He has led psychotherapeutic, psycho educational, and support groups targeting addictive behaviours, sexual behaviours and identity, HIV disease coping, schizophrenia, and organ transplant, as well as general adult mental health. Dr. Wagner is a past president of the Society for Interpersonal Theory and Research and is a member of MINT.

During the conference Chris Wagner will lead the workshop MI advanced skills training

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10