Dialog Motywujący

Zgodnie z definicją twórców tego podejścia: „Dialog Motywujący to oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się, zwracający szczególną uwagę na język zmiany. Ma on w zamierzeniu wzmocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i troski.”

Terapia prowadzona w oparciu o DM jest szczególnie przydatna w przypadku problemów takich, jak:

  • uzależnienia
  • zachowania samodestrukcyjne
  • problemy związane z przemocą
  • trudności w relacjach
  • trudności z podejmowaniem decyzji
  • leczenie pacjentów z różnymi dolegliwościami somatycznymi
  • problemy szkolne
  • zaburzenia lękowe i depresyjne
  • konieczność utrzymywania określonej diety
  • i wielu innych
Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10