Przed pierwszą wizytą

Regulamin płatności w Poradni „Akademii Myśli  i Emocji” w Toruniu

  1. Pierwszy termin wizyty ustalany jest telefonicznie.
  2. Kolejny termin wizyty wyznaczany jest przez terapeutę na spotkaniu.
  3. W przypadku chęci odwołania lub zmiany terminu wizyty należy przesłać informacje sms pod numer 536736001 najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną wizytę do godziny 18.00
  4. Nie odwołanie wizyty i nie pojawienie się na spotkaniu skutkuje koniecznością wniesienia za nie 100% opłaty.
  5. W przypadkach losowych terapeuta ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, na które Państwo nie dotarliście.
  6. Opłatę za wizytę w wysokości należy wnieść przelewem na nr konta 60 1140 2004 0000 3502 7681 8802 Poradnia Akademii Myśli i Emocji, Warszawa i w tytule zaznaczyć termin wizyty. Środki na koncie muszą znaleźć się przed wizytą.

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/amie/public_html/amie.pl/wp-content/themes/education/fw/widgets/recent_posts.php on line 94
Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10