Terapia Poznawczo-Behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB)

jest formą psychoterapii, której skuteczność potwierdzają badania naukowe.

TPB opiera się na założeniu, że to jak się czujemy i zachowujemy wynika z naszych myśli i przekonań, czyli ze sposobu, w jaki rozumiemy daną sytuację. Zmiana sposobu myślenia może więc pociągnąć za sobą zmianę uczuć i zachowań.

Podczas terapii pacjent wraz z terapeutą tworzą zespół ekspertów, do którego terapeuta wnosi wiedzę i umiejętności kliniczne, a pacjent znajomość siebie i świata, w którym żyje. Razem pracują nad rozwiązaniem konkretnych, bieżących problemów pacjenta.

Ważnym elementem terapii są zadania domowe, dzięki którym pacjent pracuje nad rozwiązaniem swojego problemu nie tylko na sesji, ale również w realnym życiu.

Sposobu rozumienia siebie i świata oraz sposobów radzenia sobie uczymy się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Może się jednak zdarzyć, że nasze zwyczajowe strategie i przekonania nie są pomocne w obecnym życiu. W trakcie terapii uczymy się traktować myśli i przekonania jak hipotezy, które można sprawdzić doświadczalnie.

Aby znaleźć najbardziej adekwatną perspektywę przeprowadzamy serię tzw. „eksperymentów behawioralnych” wykonywanych wspólnie z terapeutą albo samodzielnie w ramach zadań domowych, a ich wyniki omawiamy na sesji.

Uczymy się też nowych, skuteczniejszych strategii radzenia sobie.

Terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie dobrym wyborem w przypadku:

  • depresji
  • różnego typu fobii (np. fobii społecznej, fobii ptaków, pająków, lęku przed lataniem, etc.)
  • nerwicy natręctw (ocd)
  • lęku uogólnionego, ataków paniki, agorafobii
  • lęku o zdrowie
  • zaburzeń odżywiania
  • niskiej samooceny
  • trudności związanych ze stresem
  • problemów w związkach
  • i wielu innych
Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10