Rekrutacja

Rekrutacja na VI edycję szkolenia trwa!

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem medycznym, psychologicznym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym oraz pielęgniarskim. Warunkiem wstępnym zgłoszenia uczestnictwa w kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przedstawienie kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni i życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej i doświadczeniu zawodowym. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 120 zł należy wnieść na konto Akademii Myśli i Emocji: 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 z dopiskiem opłata rekrutacyjna.

Decyzję o przyjęciu na kurs psychoterapii podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 79, I piętro

Zapraszamy!

Koszty szkolenia
 • Opłata za jeden zjazd – 930 zł
 • Opłata za rok z góry – 8 835 zł
  zniżka: 465 zł
 • Opłata za 2 lata z góry – 17 670 zł
  zniżka: 930 zł
 • Opłata za 4 lata z góry – 35 340 zł
  zniżka: 1 860 zł
 • Kaucja, która opłaci ostatni zjazd – 930 zł
 • Rozmowa kwalifikacyjna – 120 zł
  Opłaty należy dokonać na konto
  Akademii Myśli i Emocji:
  07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
  z dopiskiem opłata za rozmowę kwalifikacyjną.
Karta zgłoszeniowa

Zgłaszam swój udział w Czteroletnim Kursie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2018-2022)

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj kopię dyplomu ukończenia studiów:

Dodaj CV uwzględniające wykształcenie

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O szkole AMiE dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10