Rekrutacja

Rekrutacja na VII edycję szkolenia trwa!

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem medycznym, psychologicznym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym oraz pielęgniarskim. Warunkiem wstępnym zgłoszenia uczestnictwa w kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przedstawienie kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni i życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej i doświadczeniu zawodowym. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto Akademii Myśli i Emocji: 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 z dopiskiem opłata rekrutacyjna.

Decyzję o przyjęciu na kurs psychoterapii podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Z okazji 5 lecia działalności wszystkie osoby, które w miesiącu lutym prześlą zgłoszenie wraz z załącznikami, pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną oraz podpiszą umowę szkoleniową upoważnione będą do 500zł jednorazowej zniżki za pierwszy zjazd w ramach czteroletniego szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 79, I piętro

Zapraszamy!

Koszty szkolenia
  • Rozmowa kwalifikacyjna – 150 zł

Opłaty należy dokonać na konto
Akademii Myśli i Emocji:
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001
z dopiskiem opłata za rozmowę kwalifikacyjną.

  • Opłata za jeden zjazd – 930 zł
  • Całość – 38 zjazdów x 930zł  – 35340zł
  • Kaucja, która opłaci ostatni zjazd – 930 zł
  • Opłata egzaminacyjna – 1500zł
Karta zgłoszeniowa

Zgłaszam swój udział w Czteroletnim Kursie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2019-2023)

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Dodaj kopię dyplomu ukończenia studiów:

Dodaj CV uwzględniające wykształcenie

Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

O szkole AMiE dowiedziałam/em się:


ZGODA

1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych związanych z realizacją szkolenia organizowanego przez AMiE. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AMiE Derwich, Jaraczewska s.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozwa 12/10. Podanie Pana/i danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje Panu/i prawo do dostępu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. *

* - pola wymagane

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10