Beata Kita

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu szkolenia akredytowanego  przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, terapeutka motywująca (certyfikat Nr 3 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej), członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego), terapeutka rodzinna (certyfikat ukończenia dwuletniego podyplomowego szkolenia systemowej terapii rodzin w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 8 Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Pracuje z osobami borykającymi się z takimi problemami jak zaniżona samoocena, trudności z realizacją celów, radzeniem sobie z emocjami (złością, gniewem), zaburzenia lękowe, depresja, kryzys psychologiczny, trudności w relacjach, w związkach, doświadczenie przemocy w rodzinie, uzależnienia, kłopoty wychowawcze.
Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych, par, dzieci i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności rodzicielskich, udziela wsparcia psychologicznego.
Jest autorką kilkunastu publikacji dot. zastosowania Dialogu Motywującego w pomocy psychologicznej, terapii, pracy socjalnej, działaniach interwencyjnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy. W tych obszarach prowadzi  szkolenia i superwizje (dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych).
W pracy klinicznej i dydaktycznej szczególną wagę przywiązuje do atmosfery spotkań: szacunku, partnerstwa, autonomii oraz wydobywania i rozwijania mocnych stron osoby by oprzeć na nich zmianę.
Superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, oraz terapii par, a także superwizji i szkoleń w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10