Lekarze

Akademia Myśli i Emocji zaprasza na ogólnopolskie  szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych, które odbędzie się w Warszawie w okresie od czerwca do października 2018. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy różnych specjalności, pracujących na terenie całej Polski, którzy w swojej praktyce lekarskiej spotykają się z problemem uzależnień.

Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zwiększających kompetencje lekarzy.  Celem jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru metod o udokumentowanej skuteczności w terapii, profilaktyce i leczeniu uzależnień – terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) i dialogu motywującego (DM) oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania tych podejść w krótkich interwencjach do pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i z grup ryzyka.

Jednym z wykładowców będzie dr GuyUndrill, lekarz z Wielkiej Brytanii, trener motywacji w międzynarodowym towarzystwie trenerów dialogu motywującego  MINT, trener nowych trenerów MINT, nauczyciel akademicki. Posiada on wieloletnie doświadczenie w terapii dorosłych z chorobami psychicznymi w przebiegu uzależnień oraz w prowadzeniu i szkoleniu w ramach medycyny, profilaktyki i terapii uzależnień.

Pozostali prowadzący to certyfikowani superwizorzy-dydaktycy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Udział w warsztatach, superwizji, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne oraz w całości finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić pole KARTA ZGŁOSZENIOWA oraz załączyć kopię dyplomu ukończenia studiów. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2018.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Zapraszamy!
Zespół AMiE

Termin i miejsce: Warszawa, czerwiec – wrzesień 2018 r.
(2 dwudniowe zjazdy)

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną przydzielone do czterech grup szkoleniowych:

Terminy zajęć dla GRUPY I i GRUPY II:

I zjazd 17-18.06.2018

II zjazd – 21 – 22.09.2018

Terminy zajęć dla GRUPY III i GRUPY IV:

I zjazd 18-19.06.2018

II zjazd – 23-24.09.2018

Karta zgłoszeniowa

Zgłaszam swój udział w PROJEKCIE DM i TPB w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych LEKARZ

Imię i nazwisko *

Zawód

Dodaj kopię dyplomu ukończenia studiów:

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

O szkoleniu dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10