Realizatorzy CANDIS

Akademia Myśli i Emocji zaprasza do udziału w specjalistycznym seminarium dla Realizatorów programu CANDIS organizowanym w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Zadanie 2.4.1. pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi  i osób uzależnionych od nich).

Cele seminarium:

  • doskonalenie umiejętności Realizatorów w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy indywidualnej z klientem
  • rozwijanie umiejętności  skutecznego i elastycznego stosowania zasad i technik DM i TPB adekwatnych do odpowiedniego etapu pracy terapeutycznej w zależności od sesji terapeutycznej z klientem
  • uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności w pracy klinicznej w oparciu o szeroki wachlarz technik terapeutycznych mających zastosowanie w terapii uzależnień.

Warunki udziału w seminarium
Seminarium jest skierowane wyłącznie do Realizatorów programu CANDISKażdy z uczestników może wziąć udział w jednym dwudniowym seminarium. Aby dokonać zgłoszenia na seminarium należy wypełnić kartę zgłoszeniową.

Organizacja seminarium

Każdy uczestnik otrzyma materiały oraz książkę o treści przydatnej do realizacji programu CANDIS i do dalszego rozwoju specjalistycznych umiejętności w pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień.

Liczba miejsc ograniczona.

Zakwaterowanie

Akademia jako organizator seminariów pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem w hotelu oraz wyżywieniem w trakcie seminariów. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl

Zapraszamy!

Zespół AMiE

Miejsce seminarium

Seminaria  zrealizujemy w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach na terenie całego kraju (by ułatwić realizatorom programu CANDIS samodzielny wybór miejsca seminarium)
Termin (jeden do wyboru)

 

19-20.11.2018  Łódź nabór zamknięty

29-30.11.2018 Warszawa

10-11.12.2018 Kraków

 

 

Karta zgłoszeniowa

Zgłaszam swój udział w SEMINARIUM DLA REALIZATORÓW PROGRAMU CANDIS

wybierz miasto *

Imię i nazwisko *

Dodaj kopię certyfikatu ukończenia szkolenia dla Realizatorów programu Candis:

DANE ADRESOWE

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

O seminarium dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10