Terapeuci

Akademia Myśli i Emocji zaprasza na ogólnopolskie  szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych, które odbędzie się w Warszawie w okresie od marca do grudnia 2018. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szkolenie przeznaczone jest dla certyfikowanych terapeutów uzależnień pracujących na terenie całej Polski. W projekcie nie mogą brać udziału osoby będące w trakcie certyfikacji.

Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zwiększających kompetencje terapeutów uzależnień.  Celem jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru metod o udokumentowanej skuteczności w terapii, profilaktyce i leczeniu uzależnień – terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) i dialogu motywującego (DM) oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania tych podejść do pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i z grup ryzyka.

Jednym z wykładowców dla Melanie Seddon, trener motywacji w międzynarodowym towarzystwie MINT, trener nowych trenerów MINT; wieloletnia dyrektorka ośrodka terapii uzależnień w Walii, promującego metody terapii o udokumentowanej skuteczności poprowadzi warsztat dla terapeutów uzależnień.

Pozostali prowadzący to certyfikowani superwizorzy-dydaktycy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Udział w warsztatach, superwizji, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne oraz w całości finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić pole KARTA ZGŁOSZENIA oraz w załączeniu przesłać w jednym pliku certyfikat terapeuty uzależnień oraz cv. Zgłoszenia przyjmowane są do 15  lutego 2018.

O kwalifkacji do przyjęcia na szkolenie zadecydują realizatorzy projektu na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów oraz rozmowy kwalifkacyjnej (oceniającej motywację do udziału w szkoleniu). Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Zapraszamy!
Zespół AMiE

Termin i miejsce: Warszawa, marzec – październik 2018 r.
(8 dwudniowych zjazdów)

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną przydzielone do czterech grup szkoleniowych:

Terminy zajęć dla GRUPY I i GRUPY II:

5-6.03.2018, 9-10.04.2018, 7-8.05.2018, 4-5.06.2018, 1-2.07.2018, 27-28.08.2018, 24-25.09.2018, 15-16.10.2018

Terminy zajęć dla GRUPY III i GRUPY IV:

12-13.03.2018, 11-12.04.2018, 14-15.05.2018, 6-7.06.2018, 3-4.07.2018, 29-30.08.2018, 25-26.09.2018, 22-23.10.2018

Karta zgłoszeniowa

Zgłaszam swój udział w Projekcie DM i TPB w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych TERAPEUTA

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja
 specjalista terapii uzależnień

Dodaj certyfikat terapeuty uzależnień:

Dodaj CV uwzględniające wykształcenie i praktykę kliniczną związaną z tematyką uzależnień:

DANE ADRESOWE

Adres zamieszkania *

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

O szkoleniu dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia oraz marketingu produktów i usług AMIE.*

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane

AKADEMIA MYŚLI I EMOCJI JEST OŚRODKIEM REKOMENDOWANYM PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ www.pttpb.pl

Telefon: 513 167 398
00-286 Warszawa
ul. Brzozowa 12/10